SUPERMIX-600

Kategori: Ürün Durumu:

SUPERMIX®

SUPERMIX-600®

 

Yüksek Oranda Su Azaltıcı / Süperakışkanlaştırıcı  Beton Kimyasal Katkısı

 

Ürün Tanımı

SUPERMIX  600 , yüksek oranda su azaltıcı / süperakışkanlaştırıcı Ligno sülfonat esaslı bir beton kimyasal katkısıdır. 

 

Kullanım Yerleri

SUPERMIX-600 aşağıdaki durum ve uygulamalarda kullanılır. 

      Hazır beton gibi yüksek işlenebilirlik ve kıvam koruma gerektiren beton üretiminde.

      Kolon, perde ve kiriş gibi sık donatılı yapı elemanlarında.

      Endüstriyel zemin betonlarında.

      Döşeme ve saha betonlarında. 

 

 

Avantajlar ve Özellikler

      SUPERMIX-600 yapısında bulunan naftalin sülfonat grupların hidrate çimento tanecikleri üzerine absorblanması sonucunda meydana gelen fiziksel etkiler nedeniyle çimento taneciklerinin daha homojen dağılımını sağlar.

      SUPERMIX-600  belirli bir beton bileşiminde kıvamı değiştirmeden su miktarının yüksek oranda azalmasını sağlayan veya su miktarı değişmeden çökmeyi/yayılmayı arttıran veya her iki etkiyi birlikte yapan türde bir katkıdır. 

      Uygun dozajda SUPERMIX-600 kullanımı daha yüksek işlenebilirlik elde edilmesini sağlayarak betonun karıştırılması, taşınması, yerine yerleştirilmesi ve sıkıştırılması işlemlerinde önemli kolaylık sağlar. 

      Betonun kıvamını katkısız referans betona göre daha uzun süre korur.

      Nihai mukavemeti geliştirir.

      Belirlenen hedef kıvam sınıfının daha düşük su/bağlayıcı oranıyla elde edilmesini sağlayarak dayanım ve durabiliteyi geliştirir.

      Büzülme ve sünme değerlerini azaltır.

      Korozyona sebep olabilecek klorür veya benzeri bileşenleri içermez.

 

 

 

 

 

       Uygulama Detayları, Öneriler ve Uyarılar  

      SUPERMIX-600 doğrudan karışım suyuna eklenerek veya taze betona karışım sırasında doğrudan eklenerek kullanılabilir. Taze betona ekleme durumunda ek karıştırma süresi uygulanmalıdır. SUPERMIX-600  kuru karışıma doğrudan eklenmemelidir.

 

 

      Kimyasal katkıların kullanım dozajları kullanılan çimento türü, beton bileşenlerinin özellikleri ve karışım tasarımına göre değiştiğinden, amaca uygun optimum dozajın ön deneme betonları ile belirlenmesi önerilir.

      SUPERMIX-600 , TS EN 197-1’de tanımlı Portland Çimentosu tipleri ile bilinen bir uyumsuzluğu bulunmamaktadır. Mineral katkılı çimentolarda deneme betonları ile performans denemeleri yapılması önerilir.                                                                                  

       Doz aşımı taze betonda ayrışmaya ve priz süresinde aşırı uzamaya neden olabilir. Prizin aşırı geciktiği durumlarda taze beton çatlaklarına karşı önlemler alınmalı, beton yüzeyi nemli tutulmalıdır.  

Önerilen Kullanım Dozajı

SUPERMIX-600’in karışımdaki bağlayıcı ağırlığının % 1.0’i ile % 1,5’i arasında kullanılması önerilir. En uygun dozajın belirlenmesi konusunda TTS Teknik Destek ve AR-GE merkezi ile iletişime geçilmesi tavsiye edilir.

 

Teknik Özellikler

Renk ve form

Koyu Kahverengi - Kahverengi - Sıvı

Kimyasal köken

LİGNİN  Sülfonat 

Yoğunluk (kg/lt)

1,05– 1,12(+20 oC’de)

Klörür iyonu muhtevası

En fazla % 0,1   - TS EN 934-2’ye göre klörür içermez.

pH

 3 – 8

Uygunluk ve sınıflandırma

TS EN 934-2 Çizelge 3.1-3.2

 

Ekipman Temizliği

Ürünle temas eden ekipman bol su ile yıkanarak temizlenebilir.

 

Ambalaj

30 kg lık bidon

1000 kg lık IBC

Dökme 

 

 

Depolama ve raf ömrü

Ürün orjinal ambalajında +5 ile +35 arasındaki sıcaklıklarda ve  doğrudan güneş ışınından ve dondan korunarak saklanmalıdır. Raf ömrü üretim tarihinden itibaren 12 aydır. 

 

 

 

Güvenlik

Cilde temas etmesi durumunda bol su ile yıkanmalıdır. Göze temasında bol su ile yıkanmalı, derhal doktora başvurulmalıdır. Güvenlik ile ilgili detaylı bilgi ürünün MSDS formunda bulunmaktadır.

 

Yasal Sorumluluk

Ürün teknik bilgi sayfalarında belirtilen teknik öneriler ve kullanım dozajları TTS AR-GE biriminde gerçekleştirilen deneme betonlarından elde edilen sonuçlara göre iyi niyetli bir öneri olarak yazılmıştır. Uygulamada kullanılan çimento başta olmak üzere, beton bileşenlerindeki farklılıklara göre optimum kullanım dozajları ve uygulama detaylarının daha sağlıklı belirlenebilmesi için TTS AR-GE birimi ile ortak çalışılması en uygun çözümü verecektir.

Kullanıcılarımızın planladıkları teknik uygulama için gerekli olan uygun TTS ürününü seçmeleri ve ürünün amaç için uygunluğunu test etmeleri gerekir. Kullanıcılarımızın genel mühendislik kuralları ile ürün teknik bilgi sayfasında belirtilen kullanım detaylarına tam olarak uymaları gerekir. Uygun ürün seçimi ve kullanım detayları konusunda TTS AR-GE ve Teknik Destek birimi ile iletişime geçilmelidir. Ürünlerin yanlış ve amacı dışındaki kullanımlarından. TTS YAPI MALZEMELERİ SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ sorumlu değildir.

Top