Çevre Politikamız

 Daha temiz ve yaşanabilir bir doğa için sürekli ileriye giden bir performansla Çevreyi korumak ve gözetmek,

 Tüm personelimizin daha güvenli ve sağlıklı ortamda çalışabilmeleri için her türlü emniyet tedbirlerini almak,

 Kazaları ortadan kaldırmak, güvenli bir çalışma ortamı yaratmak, üretim aşamalarının tamamında çevreye ve insanlara saygı göstermek, kanunlara, tüzük ve yönetmeliklere uymak,

 Üretim ve hizmetlerimizde doğal kaynakları, enerji ve hammadde kullanımını ekonomik ve verimli bir şekilde yapmak, atıklarımızın geri kazanımı ve yeniden kullanımını sağlayarak atık oluşumunu en aza indirmek,

 Çalışanlarımızın, müşterilerimizin, çevrenin korunması ve çevre kirliliğinin azaltılması konularında çevre bilincini geliştirmek için gerekli faaliyetleri yapmak,

 Kurulan Çevre Yönetim Sistemimiz kapsamında yapılan faaliyetler kamuoyuna duyurulacak olup istenildiğinde çevreye duyarlı herkesin incelemesine açıktır.

 Kalitemizden ödün vermeden iş ve işçi güvenliğini ve çevreyi göz önünde bulundurarak faaliyetlerimize devam edeceğimizi taahhüt ederiz.

Top