HIPERMIX 600

Kategori: Ürün Durumu:

ÜRÜN TEKNİK BİLGİ FÖYÜ

SU GEÇİRİMSİZLİK KATKISI

                 HIPERMIX 600®

 

AÇIKLAMA                                                                                           ÖZELLİKLERİ / AVANTAJLARI

HIPERMIX-600  harç ve beton için kullanılan likit                 HIPERMIX-600  su iletimine karşı etkili bir su

su geçirimsizlik katkısıdır.                                                       bariyeri  Sağlamak için uygulanan çimentolu

                                                                                                   sistemdeki kılcal çatlakları ve gözenekleri tıkar

KULLANIM                                                                                             HIPERMIX-600 avantajlarından bazıları

HIPERMIX-600  harç ve beton için su geçirimsizliğinde,                 ▪ Harç/ beton su geçirimsizliğinin arttırılması                                                                                            ▪ Kullanıma hazır

özellikle kullanım alanları:                                                                 ▪ Kolaylıkla uygulanabilen                                             

 ▪ Sıvalar, sıva harçları ve şapları                                                

▪ Donatılı ve donatısız betonlarda

 ▪ Tuğla, beton ve taş yüzeyler

* Bodrum, yüzme havuzu, tünel, su deposu,

 menhol, menfez gibi kapalı ve açık alan uygulamaları

ÜRÜN BİLGİSİ

Kimyasal Yapı                                              İnorganik bileşikler ve silikat karışımı

Ambalaj                                                        30 kg plastik bidon, 1000 kg ıbc

Görünüm / Renk                                          Koyu sıvı

Raf Ömrü                                                     Orijinal açılmamış ve hasar görmemiş ambalajlarda üretim    

 

                                                                       tarihinden itibaren 24 ay kullanıma uygundu           

Depolama Koşulları                                 + 5 °C and 30 °C arasında saklanmalıdır. Direkt güneş ışığı, dondan      

 

                                                                     ve malzeme bulaşmasından korunmalıdır.

 

Yoğunluk                                                       ~1.0 g/cm³

pH-Değeri                                                       ~10±1

UYGULAMA BİLGİSİ

 Önerilen Dozaj                               

   HIPERMIX-600 temiz karışım suyuna ilave edilerek kullanılır. HIPERMIX-600  :Su  oranı normal koşullarda 1:10 olup, bağlayıcı ağırlığının yaklaşık olarak %3’üne karşılık gelmektedir. Çok ıslak kum kullanılması    durumunda bu oran 1:8, hatta 1:6 değerine kadar artırılmalıdır. Not: Karışım başına kesin dozaj oranları ve su gereksinimler   belirlemek için deneme karışımları daima yapılmalıdır.

 

UYGULAMA TALİMATLARI

KARIŞTIRMA Kullanmadan önce ürünü çalkalayınız. HIPERMIX-600   homojen kıvamlı bir tutarlılık sağlamak için kullanılmadan önce yavaşça karıştırılmalıdır. HIPERMIX-600   ölçülen suda seyreltilir. Seyreltme, harç / beton karıştırıcıya ilave edilmeden önce yavaş yavaş karıştırılmalıdır (homojen, topak içermeyen bir kıvamda kalması için). Homojen bir kıvamı elde etmek için karışımın düzgün bir şekilde karıştırılması şartıyla harç / beton karışımına düzgün bir şekilde HIPERMIX-600   eklenebilir.

ÇEVRE SAĞLIK VE İŞ GÜVENLIĞI

Kullanıcılar, kimyasal ürünlerin güvenli olarak taşınması, depolanması ve bertaraf edilmesi ile ilgili bilgi ve tavsiyeler için, fiziksel, ekolojik, toksikolojik ve diğer güvenlikle ilgili bilgileri içeren, ürüne ait malzeme güvenlik bilgi formuna (MSDS) başvurmalıdırlar.

 

UYGULAMA METODU / EKİPMANLARI

İyi beton uygulamasının standart kuralları (üretim, yerleştirme ve kürleme ile ilgili) takip edilmelidir. İlgili standartlara bakın. HIPERMIX-600   diğer TTS® ürünleriyle birlikte kullanılabilir. Not: Uyumluluğu ispatlamak için ön test gereklidir. Daha fazla bilgi ve yardım için lütfen TTS Teknik Servis ile iletişime geçiniz.

YASAL NOTLAR

TTS ürünleri hakkında burada verilen bilgiler ve özellikle uygulama ve son kullanımlarına ilişkin tavsiyeler, normal şartlarda ve TTS'nın tavsiyeleri doğrultusunda bu ürünler doğru saklandığı, muamele edildiği ve uygulandığı durumlar hakkında TTS'nın sahip olduğu mevcut bilgi ve deneyime dayanarak iyi niyetle verilmiştir. Ürünler, uygulama yüzeyleri ve uygulama alanları pratikte oldukça çeşitlilik arz etmektedir. Bu nedenle TTS ürünlerini kullanırken, doğru ürünü, doğru koşullarda ve doğru yerde uyguladığınızdan emin olunuz ve bu yönde TTS tarafından ticari elverişlilik ve/veya belirli bir amaca uygunluk konusunda verilen bilgi ve talimatlara kesinlikle uyunuz. Aksi halde oluşabilecek zararlardan TTS sorumlu değildir. Ürünün kullanıcısı (kullanıcı) ürünü kullanmayı düşündüğü uygulama ve amaç için ürünün uygunluğunu test etmelidir. TTS’nın ürünlerinin özelliklerini değiştirme hakkı saklıdır. Üçüncü şahısların mülkiyet hakları gözetilmelidir. Bütün siparişlerin kabulünde, satış ve nakliye konusundaki mevcut şartlarımız esas alınır. Kullanıcılar, her zaman, ilgili ürünün TTS'ya başvurarak temin edebilecekleri Yerel Ürün Bilgi Föyünün son baskısını dikkate almalıdır.

 

UYGULAMA METODU / EKİPMANLARI

 İyi beton uygulamasının standart kuralları (üretim, yerleştirme ve kürleme ile ilgili) takip edilmelidir. İlgili standartlara bakın. HIPERMIX-600   diğer TTS ürünleriyle birlikte kullanılabilir. Not: Uyumluluğu ispatlamak için ön test gereklidir. Daha fazla bilgi ve yardım için lütfen TTS Teknik Servis ile iletişime geçiniz.

 

 

 

 ÜRÜN BİLGİ DAYANAĞI

 Bu ürün bilgi föyünde belirtilen bütün teknik bilgiler laboratuvar deneylerine dayanmaktadır. Gerçekte elde edilen değerler, bizim kontrollerimizin ötesindeki, şartlar sebebiyle değişiklik gösterebilirler.

 

YEREL SINIRLAMALAR

 Yerel düzenlemeler nedeni ile bu ürünün performansının ülkeden ülkeye farklılık gösterebileceğine lütfen dikkat ediniz. Uygulama alanlarının kesin tarifleri için lütfen yerel ürün bilgi föylerine başvurunuz.

 

Top