HIPERMIX 1533

Kategori: Ürün Durumu:

HIPERMIX®

       HIPERMIX 1533®

 

Yüksek Oranda Su Azaltıcı / Superakışkanlaştırıcı  Beton Kimyasal Katkısı

 

Ürün Tanımı

HIPERMIX-1533 yüksek oranda su azaltıcı / Superakışkanlaştırıcı  POLİKARBOKSİLAT  esaslı bir beton kimyasal katkısıdır. 

 

Kullanım Yerleri

HIPERMIX-1533 aşağıdaki durum ve uygulamalarda kullanılır. 

      Hazır beton gibi yüksek işlenebilirlik ve kıvam koruma gerektiren beton üretiminde.

      Kolon, perde ve kiriş gibi sık donatılı yapı elemanlarında.

      Endüstriyel zemin betonlarında.

      Döşeme ve saha betonlarında. 

 

 Avantajlar ve Özellikler

      HIPERMIX-1533 yapısında bulunan POLİKARBOKSİLAT grupların hidrate çimento tanecikleri üzerine absorblanması sonucunda meydana gelen fiziksel etkiler nedeniyle çimento taneciklerinin daha homojen dağılımını sağlar.

      HIPERMIX-1533  belirli bir beton bileşiminde kıvamı değiştirmeden su miktarının yüksek oranda azalmasını sağlayan veya su miktarı değişmeden çökmeyi/yayılmayı arttıran veya her iki etkiyi birlikte yapan türde bir katkıdır. 

      Uygun dozajda HIPERMIX-1533  kullanımı daha yüksek işlenebilirlik elde edilmesini sağlayarak betonun karıştırılması, taşınması, yerine yerleştirilmesi ve sıkıştırılması işlemlerinde önemli kolaylık sağlar. 

      Betonun kıvamını katkısız referans betona göre daha uzun süre korur.

      Nihai mukavemeti geliştirir.

      Belirlenen hedef kıvam sınıfının daha düşük su/bağlayıcı oranıyla elde edilmesini sağlayarak dayanım ve durabiliteyi geliştirir.

 Korozyona sebep olabilecek klorür veya benzeri bileşenleri içermez.

  Akışkanlığı çok yüksek oranda artırır

   Ürünlerin işlenebilirliğini artırır.

    Su geçirimsizliğini artırır

    Segregasyonu ve çatlamaları azaltır

 

 

 

 

Uygulama Detayları, Öneriler ve Uyarılar  

      HIPERMIX-1533 doğrudan karışım suyuna eklenerek veya taze betona karışım sırasında doğrudan eklenerek kullanılabilir. Taze betona ekleme durumunda ek karıştırma süresi uygulanmalıdır. HIPERMIX-1533 kuru karışıma doğrudan eklenmemelidir.

 

 

      Kimyasal katkıların kullanım dozajları kullanılan çimento türü, beton bileşenlerinin özellikleri ve karışım tasarımına göre değiştiğinden, amaca uygun optimum dozajın ön deneme betonları ile belirlenmesi önerilir.

      HIPERMIX-1533  TS EN 197-1’de tanımlı Portland Çimentosu tipleri ile bilinen bir uyumsuzluğu bulunmamaktadır. Mineral katkılı çimentolarda deneme betonları ile performans denemeleri yapılması önerilir.                                                                                  

       Doz aşımı taze betonda ayrışmaya ve priz süresinde aşırı uzamaya neden olabilir. Prizin aşırı geciktiği durumlarda taze beton çatlaklarına karşı önlemler alınmalı, beton yüzeyi nemli tutulmalıdır.

Önerilen Kullanım Dozajı

HIPERMIX-1533 ’in karışımdaki bağlayıcı ağırlığının % 0,2’i ile % 0,5’i arasında kullanılması önerilir. En uygun dozajın belirlenmesi konusunda TTS Teknik Destek ve AR-GE merkezi ile iletişime geçilmesi tavsiye edilir.

 

Teknik Özellikler

Renk ve form

Koyu Kahverengi - Kahverengi - Sıvı

Kimyasal köken

POLİKARBOKSİLAT (PC)

Yoğunluk (kg/lt)

1,02– 1,09(+20 oC’de)

Klörür iyonu muhtevası

En fazla % 0,1   - TS EN 934-2’ye göre klörür içermez.

pH

 3 – 8

Uygunluk ve sınıflandırma

TS EN 934-2 Çizelge 3.1-3.2

 

Ekipman Temizliği

Ürünle temas eden ekipman bol su ile yıkanarak temizlenebilir.

 

Ambalaj

30 kg lık bidon

1000 kg lık IBC

Dökme 

 

Depolama ve raf ömrü

Ürün orjinal ambalajında +5 ile +35 arasındaki sıcaklıklarda ve  doğrudan güneş ışınından ve dondan korunarak saklanmalıdır. Raf ömrü üretim tarihinden itibaren 12 aydır. 

 

 

Güvenlik

Cilde temas etmesi durumunda bol su ile yıkanmalıdır. Göze temasında bol su ile yıkanmalı, derhal doktora başvurulmalıdır. Güvenlik ile ilgili detaylı bilgi ürünün MSDS formunda bulunmaktadır.

 

Yasal Sorumluluk

Ürün teknik bilgi sayfalarında belirtilen teknik öneriler ve kullanım dozajları TTS AR-GE biriminde gerçekleştirilen deneme betonlarından elde edilen sonuçlara göre iyi niyetli bir öneri olarak yazılmıştır. Uygulamada kullanılan çimento başta olmak üzere, beton bileşenlerindeki farklılıklara göre optimum kullanım dozajları ve uygulama detaylarının daha sağlıklı belirlenebilmesi için TTS AR-GE birimi ile ortak çalışılması en uygun çözümü verecektir.

Kullanıcılarımızın planladıkları teknik uygulama için gerekli olan uygun TTS ürününü seçmeleri ve ürünün amaç için uygunluğunu test etmeleri gerekir. Kullanıcılarımızın genel mühendislik kuralları ile ürün teknik bilgi sayfasında belirtilen kullanım detaylarına tam olarak uymaları gerekir. Uygun ürün seçimi ve kullanım detayları konusunda TTS AR-GE ve Teknik Destek birimi ile iletişime geçilmelidir. Ürünlerin yanlış ve amacı dışındaki kullanımlarından. TTS YAPI MALZEMELERİ SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ sorumlu değildir.

Top